अहेरी

आजचे हवामान

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ ३०.७२°से

कमाल तापमान➜44.11 °C

आर्द्रता➜ 27%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 68%

Weather Icon
उद्याचे हवामान

हवामान➜ ढगाळ आकाश

किमान तापमान➜ 30.36 °से

कमाल तापमान➜45.74 °C

आर्द्रता➜ 22%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 100%

Weather Icon
Monday 2024-05-27

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ ३४.२५ °से

कमाल तापमान➜45.33 °C

आर्द्रता➜ 20%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 41%

Weather Icon
Tuesday 2024-05-28

हवामान➜ ढगाळ आकाश

किमान तापमान➜ ३४.५६°से

कमाल तापमान➜44.83 °C

आर्द्रता➜ 20%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 88%

Weather Icon