आरमोरी

आजचे हवामान

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ ३१.९१ °से

कमाल तापमान➜44.17 °C

आर्द्रता➜ 27%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 41%

Weather Icon
उद्याचे हवामान

हवामान➜ ढगाळ आकाश

किमान तापमान➜ ३१.३७°से

कमाल तापमान➜44.74 °C

आर्द्रता➜ 22%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 100%

Weather Icon
Monday 2024-05-27

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ ३४.०३°से

कमाल तापमान➜47.47 °C

आर्द्रता➜ 17%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 77%

Weather Icon
Tuesday 2024-05-28

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ ३३.६३°से

कमाल तापमान➜46.37 °C

आर्द्रता➜ 19%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 46%

Weather Icon