देसाईगुंज

आजचे हवामान

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ २५.५८ °से

कमाल तापमान➜३९.२१ °से

आर्द्रता➜ 28%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 58%

Weather Icon
उद्याचे हवामान

हवामान➜ ढगाळ आकाश

किमान तापमान➜ २५.४६ °से

कमाल तापमान➜38.86 °C

आर्द्रता➜ 26%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 100%

Weather Icon
Monday 2024-05-27

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ २९.१८°से

कमाल तापमान➜42.98 °C

आर्द्रता➜ 20%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 52%

Weather Icon
Tuesday 2024-05-28

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ २९.५१ °से

कमाल तापमान➜४१.५१ °से

आर्द्रता➜ 22%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 62%

Weather Icon