धानोरा

आजचे हवामान

हवामान➜ पावसाची शक्यता खूपच कमी

किमान तापमान➜ २६.५४ °से

कमाल तापमान➜38.41 °C

आर्द्रता➜ 43%

पाऊस➜ 0.88 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 90%

ढगांची व्याप्ती➜ 96%

Weather Icon
उद्याचे हवामान

हवामान➜ मध्यम पाऊस

किमान तापमान➜ २७.९१ °से

कमाल तापमान➜३५.२१ °से

आर्द्रता➜ 61%

पाऊस➜ 7.67 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 100%

ढगांची व्याप्ती➜ 100%

Weather Icon
Wednesday 2024-06-19

हवामान➜ पावसाची शक्यता खूपच कमी

किमान तापमान➜ २६.५२°से

कमाल तापमान➜३३.९°से

आर्द्रता➜ 57%

पाऊस➜ 0.22 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 76%

ढगांची व्याप्ती➜ 100%

Weather Icon
Thursday 2024-06-20

हवामान➜ रिमझिम पाऊस

किमान तापमान➜ २८.४६°से

कमाल तापमान➜३६.२९ °से

आर्द्रता➜ 43%

पाऊस➜ 1.14 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 86%

ढगांची व्याप्ती➜ 94%

Weather Icon