कोरची

आजचे हवामान

हवामान➜ मध्यम पाऊस

किमान तापमान➜ २६.०५ °से

कमाल तापमान➜३४.८७°से

आर्द्रता➜ 61%

पाऊस➜ 5.9 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 100%

ढगांची व्याप्ती➜ 100%

Weather Icon
उद्याचे हवामान

हवामान➜ रिमझिम पाऊस

किमान तापमान➜ २५.९२°से

कमाल तापमान➜35.1 °से

आर्द्रता➜ 52%

पाऊस➜ 2.89 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 100%

ढगांची व्याप्ती➜ 91%

Weather Icon
Thursday 2024-06-20

हवामान➜ मध्यम पाऊस

किमान तापमान➜ २७.३५ °से

कमाल तापमान➜35.76 °से

आर्द्रता➜ 51%

पाऊस➜ 3.05 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 100%

ढगांची व्याप्ती➜ 100%

Weather Icon
Friday 2024-06-21

हवामान➜ मध्यम पाऊस

किमान तापमान➜ २५.३९ °से

कमाल तापमान➜३५.०६°से

आर्द्रता➜ 50%

पाऊस➜ 2.82 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 100%

ढगांची व्याप्ती➜ 100%

Weather Icon