कुरखेडा

आजचे हवामान

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ ३०.६३°से

कमाल तापमान➜43.67 °C

आर्द्रता➜ 25%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 42%

Weather Icon
उद्याचे हवामान

हवामान➜ ढगाळ आकाश

किमान तापमान➜ २९.७७°से

कमाल तापमान➜44.03 °C

आर्द्रता➜ 28%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 85%

Weather Icon
Sunday 2024-05-26

हवामान➜ पावसाची शक्यता खूपच कमी

किमान तापमान➜ 30.18 °C

कमाल तापमान➜45.1 °C

आर्द्रता➜ 22%

पाऊस➜ 0.14 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 20%

ढगांची व्याप्ती➜ 96%

Weather Icon
Monday 2024-05-27

हवामान➜ विखुरलेले ढग

किमान तापमान➜ ३४.४२°से

कमाल तापमान➜46.83 °C

आर्द्रता➜ 18%

पाऊस➜ पाऊस नाही - 0 मिमी

पावसाची शक्यता➜ 0%

ढगांची व्याप्ती➜ 82%

Weather Icon