पश्चिम विदर्भ हवामान

पश्चिम विदर्भ विभागामध्ये अमरावती, यवतमाळ ,वाशिम, बुलढाणा व अकोला या जिल्ह्यांपैकी आपण ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे तो जिल्हा आपण निवडावा.

खालीलपैकी आपला जिल्हा निवडा.

वरीलपैकी आपला जो जिल्हा आहे या जिल्ह्याच्या बटन वरती क्लिक करून आपला हवामान अंदाज पाहू शकता.

हवामान अंदाज

येथे हा हवामान अंदाज दररोज बदलला जातो. यामुळे आपण दररोजचा हवामान अंदाज येथे पाहू शकता. मराठी माणसाला व शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज मराठीमध्ये मिळावा यासाठी आपण हा उपक्रम चालू केलेला आहे.

Live सॅटेलाइट नकाशा