धाराशिव

It is a district in marathwada division. We are giving today’s weather forecast for this district below. While sowing their crops, farmers should sow only after at least 8 inch of land has been wetted after the rains.

Below we have provided complete information about the weather forecast for your district, how much rain is expected, how much rain is likely to occur, and how the weather will be today, Thank You

dharashiv Weather

पाऊस किती आहे: no rain (It will rain in some parts of the district.)

Rain Probability: 33%

पाऊस मिलिमीटर मध्ये: 0.0 mm

ढगाळ वातावरण: 80%


To Join Dharashiv District Weather Forecast Whatsapp Group Click👇👇👇

Current Weather

Live सॅटेलाइट नकाशा

5 thoughts on “धाराशिव”

  1. पंजाब रावांनी आठ ते 10दिवसाचे अंदाज सांगावेत ते जास्त फायदेशीर राहील त्यांच्या आंदाजामुळे शेतकर्याला फार फायदा झाला आहे साहेब कांहीं देव अवतारी नाहीत तरी पण ते शेतकर्यांनसाठी देवच आहेत साहेबांनी अल्पशा चुकलेल्या अंदाजाने खचून न जाता आपले कार्य चालू ठेवावे कांहीं नालायकांनी भूतकाळात सुध्दा छत्रपतीना संतांना फुले शाहू आंबेडकरांना सुध्दा त्रास दिला आहे

    Reply

Leave a Comment